Over de schema's

De schema's bereiden meestal voor op enkele joggings doorheen het jaar. Meestal wordt er gewerkt naar de Hyacintenjogging (eind april), de Kempense Natuurloop (Herentals-Tielen, in juni) en de (halve) marathon van Kasterlee (november).
Indien je mooie of interessante lopen/joggings/wedstrijden kent, geef informatie door en dan kunnen we deze opnemen in het criterium en de schema's.
Nog een gouden raad van tante Kaat "overdrijf niet met uw wedstrijden!!!". Ook rust is een belangrijke training.

Degenen die aan een marathon wensen deel te nemen kunnen contact opnemen met Jef Smits voor een aangepast schema.

Indien nog vragen of onduidelijkheden, kan je altijd terecht bij Jef Smits op training, via mail of telefoon (0498-730449). Hij zal je dan zo goed mogelijk proberen voort te helpen.
Veel sportplezier en train ze.

Uitleg bij de schema's

De schema's worden opsteld per genummerde week van het jaar.
Er zijn 3 verschillende schema's, nl. A, B en C.
- A = gemiddeld 3 x per week trainen
- B = gemiddeld 4 x per week trainen
- C = minimaal 5 x per week trainen
Je kiest zelf uit wat er volgens U het best bij je mogelijkheden past.
Indien je er niet uit geraakt, geef een seintje aan Jef Smits en hij zal je proberen verder te helpen.
Het is ook raadzaam om de verschillende schema's niet te gaan mengen.
Dit kan wel voor langere periodes (bv. train nu schema A, na 3 maanden overschakelen op schema B, na verlofperiode terug op schema A, ... .).
Indien je andere sporten, zoals fietsen, zwemmen wil combineren, neem dan even contact op met Jef Smits om je trainingen te overlopen zodat je niet overtraind geraakt.

In de schema's worden enkele termen gebruikt die een woordje uitleg verdienen:
- recuperatieloop, inlopen, uitlopen, lange trage duurloop: dit is rustig lopen, je moet nog vlot kunnen praten, je loopt met een lage pols onder 70% van je maximale hartslag;
- extensieve duurloop: dit gaat iets sneller dan een recuperatieloop, je moet nog kunnen praten, maar wordt iets moeilijker, je pols is tussen de 70 en 80 % van je maximale hartslag;
- intensieve of tempoduurloop: dit gaat aan een fiks tempo maar mag NIET maximaal zijn, praten is moeilijk, je pols is tussen de 80 en 90 % van je maximale hartslag.

Bij de intervaltrainingen gaan we samen rustig inlopen, 2 ronden op joggingpad, daarna een beetje stretchen en dan komt de intervaltraining, waarna we weer samen uitlopen.

De schema's

De schema's kan je raadplegen door onderstaande links aan te klikken:
- schema A
- schema B
- schema C

Je kan ze ook hier links vinden onder de menuknoppen.